Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

F.E. Dohrs and L.M. Sommers: World regional geography.

Ruth Helkiær Jensen

Side 103

A problem approach. West Publishing
Co. St. Paul 1976. XII + 684 s., fig. og
tab., 25 cm.

Regionalgeografi lyder måske fortidigt, men denne er moderne med hovedvægt på store og mindre problemområder som middel til at forstå karakteren af de

Side 104

spatiale ændringer, der bidrager til at forme Verden i dag. Eksempler i forskelligskala: Er Indien en nation? Nye byer i Vesteuropa; Kufra-området i Libyen.Efter korte, af og til lidt svulstige, indledninger belyses de udvalgte regioner gennem nutidige afhandlinger hentet fra tidsskrifter og seminarer (den ældste er fra 1968, mange fra 1974-75). Bogen er ikke egnet som lærebog, men en god eksempelsamling.