Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

E. Arnberger und L Kretschmer: Wesen und Aufgaben der Kartographie: Topographische

Ruth Helkiær Jensen

Teil 1-2 (Die Kartographie und ihre Randgebiete bd. 1). Verlag Franz Deuticke, Wien 1975. XX + 536 s., fig. 24 cm. ÖS 1680,—, DM 240,3/4.

Der foreligger allerede flere standardværker om de enkelte delområder inden for kartografi, men den kendte østrigske kartograf Erik Arnberger, direktør for Institut für Kartographie der Österreischischen Akademie der Wissenschaften har planlagt og med dette bind påbegyndt en omfattende samlet fremstilling af alle fagets aspekter, der skal omfatte 16 bind.

En historisk indledning efterfulgt at diskussion om kartografiens opgaver danner baggrunden for en udførlig gennemgang af det geometriske grundlag for 2-dimensional kortfremstilling samt bogens tyngdepunkt, de topografiske kort. Alle tænkelige problemer tages op eksempelvis f arveteori, generaliseringsproblemet, signaturvalg, alt under hensyntagen til kortets formål.

Det er indlysende, at værket henvender sig til en stor, international læserkreds, men trods det generelle emne har det et mellemeuropæisk tilsnit, der gør, at vi her i landet først er dækket helt ind, når det

kombineres med Geodætisk Instituts publikationer. Et næsten 300 sider stort bilagsbind med illustrationer, korteksempler og registre fuldender dette fornemme værk, hvor intet er sparet med hensyn til udstyr.