Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Ackermann, White, Worthington (eds.J.- Man-Made Lakes: Their Problems and Environmental Effects.

Bent Hasholt

Geophysical Monograph 17. American
Geophysical Union. Washington, D.C.
1973. 847 s., fig., 23 cm.

Værket er baseret på publikationer fremlagt på et internationalt symposium om kunstige søer i Knoxville, Tennessee 1971, organiseret af Scientific Committee on Water Research. Bogen er opdelt i 5 store kapitler med en underopdeling i sektioner bestående af et mindre antal artikler om et bestemt emne, f.eks.: Sedimentation, Physical Limnology og Tourism. Indledningskapitlet omhandler resume af symposiet og vedtagne rekommandationer. Kapitel 2 består af case studies fra større kunstige søer. Kapitel 3 omhandler søernes fysiske forhold. Kapitel 4 biologiske systemer og endelig behandler sidste kapitel søernes betydning for menneskelig virksomhed.

Som det ses af ovenstående, dækkes et meget bredt spektrum, hvilket i nogen grad går ud over overskueligheden. Til gengæld findes et sjældent udvalg af nyere undersøgelsesresultater, som ellers ville have været nærmest umulige at fremskaffe. Især indeholder bogen spændende eksempler fra udviklingslande f .eks. Lake Volta og Lake Nasser. Bogens omfang gør, at den vil blive anvendt som håndbog snarere end læst fra ende til anden.