Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Barret, Curtis & Peel (eds.): Remote sensing of the terrestrial environment.

Sten Folving

Side 93

Colston papers No. 28. Proceedings of the Symposium of the Colston Research Society, april 1976. Butterworth 1977. 275 s. 12 Pund.

1. sektion, der er samlet omkring emnet »Remote Sensing Techniques« udgøres af nogle særdeles teknisk betonede skrifter. Af disse må afsnittet om passiv mikrobølgeradiometriskeundersøgelser

Side 94

for den europæiske rumfartsorganisation
have størst interesse.

2. sektion »Data processing and interactive display systems« gennemgår to processing systemer, det ene (Quantimet 720) er fuldt operationelt, det andet nærmest på skrivebordsstadet, men yderst lovende! Sektionen indeholder et godt afsnit om density slicing anvendt i forbindelse med den offentlige planlægning i England.

3. sektion »Remote Sensing applications« indeholder skrifter om anvendelse af R.S. i forbindelse med: atmosfære/ regnmængde studier; jordbundsmæssig, geologisk og glacial forskning, og kortlægningsmuligheder i Antarktis.

4. og sidste sektion »International aspects of Remote Sensing« søger at belyse nogle af de internationale aspekter knyttet til R.S. To afsnit redegør for anvendelsen i forbindelse med landbrugssektoren (Resources Management). Der gives en oversigt over anvendelsen af R.S. indenfor EEC og det europæiske Earth Resources Space Program får et par ord til slut. Alt i alt en yderst interessant og spændende samling af artikler, der af indhold bestemt ligger over dét, der vanligt udsendes fra symposier.