Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

M. Abdel-Kader Hatem: Land of the Arabs.

Ruth Helkiær Jensen

Longman Group Ltd. London 1977. 323
s., talr. fotos, 25 cm. 15,00 Pund.
De Arabiske Stater er her opfattet som en
geografisk region, der bindes sammen af
fælles kulturarv, i hvilken kunstvandingsagerbruget
er et af de vigtigste elementer.
Forfatteren, der har en fremtrædende position
i ægyptisk administration, kalder
sig professionel informator og harmed
denne bog ønsket at fortælle Verden, at
de arabiske lande er mere end olie og
übeboelige ørkener. Staterne beskrives i
hver et kapitel, begyndende med Ægypten
(der fylder 1/4 af bogen) og sluttende med
Somali. Problemet med Israels placering
i regionen er løst ved at beskrive det under
Palæstina, og dette afsnit er det eneste,
der røber forfatterens politiske engagement.

Hovedvægten ligger på landbruget, dets organisation og produktion, og naturligvis dominerer kunstvandingen fremstillingen. Tilsammen fås en fortrinlig oversigt over landbrugstyper og kunstvandingsformer — primitive og store projekter. Bogen er fint illustreret med både sorthvide og farvefotos.