Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

O.L. Lange, L. Kappen & E.-D. Schulze feds.): Water and Plant Life.

Sofus Christiansen

Side 99

Problems and Modern Approaches. Ecological studies, analysis and synthesis, Vol. 19. Springer Verlag, Berlin 1976, 563 s., ill.

'Water and Plant Life' indeholder over 30 enkeltarbejder spændende fra vand i plantecellen til vand som faktor i planternes stofproduktion. Trods omfanget er det lykkedes en stram redaktion at koordinere de halvthundrede medarbejderes anstrengelser så læseligheden er bevaret. Faktisk er der forbløffende få overlapninger.

For geografer er afsnittene om relationenstofproduktion/vand
i jord af

Side 100

betydelig interesse, så meget mere som bidragene er af så højt kvalificerede forskere som f .eks. C.T. de Wit. Det er en vigtig bog i felten og yderst velegnet til ajourføring af viden. Enkelte afsnit er af meget stor betydning for plantegeografisk forståelse. Nævnes bør måske kapitler om den mediterrane plantevæksts tilpasning, om skovgrænsen i alpine områder og om planteproduktionen i aride og semi-aride områder. Dertil tjener også dens udførlige litteraturhenvisninger.