Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

S. Nieuwolt: Tropical Climatology.

Kr. M. Jensen

John Wiley and Sons Ltd., London 1977.
207 s., 15 X 23 cm. 6,95 Pund.
Troperne defineres ud fra Koppens forslag
om middeltemperatur for koldeste
måned over 18° og den daglige temperaturvariation
større end den årlige variation
i månedsmiddeltemperaturen — selv
om der fremføres mange betænkeligheder
overfor denne grove grænse. At tropernes
klima er værd at beskæftige sig med
fremgår af, at det omfatter 40% af Jordens
landoverflade med ca. 40% af verdens
befolkning, og særlig aktuelt er det,
da 40 ud af verdens 50 fattigste lande
ligger i troperne.

Beskrivelsen af de enkelte klimatiske elementer er lettilgængelig, og i afsnittet om cirkulationen over troperne refereres såvel gamle teorier med deres svagheder som nye synspunkter. Luftfugtighed og nedbør behandles relativt omfattende, med flere gode illustrationer, og derefter følger 50 sider regional beskrivelse med hydro termfigurer og kort.