Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Jack L. Knetsch: Outdoor recreation and water resources planning.

Water Resources Monograph 3. American Geophysical Union Washington D.C. 1974. 121 s., 13 fig., 4 tvl., 24 cm., 3,50 Dollars.

I bogens forord nævnes at redaktørerne er valgt blandt hydrologer og økonomer altså et samspil mellem natur- og samfundsvidenskab. En række af de problemer som bogen angriber bliver ikke besvaret ved almindelige hydrologiske undersøgelser, men må løses ud fra kendskab til økonomisk

Bogen er opdelt i 7 kapitler hvoraf 2 beskæftiger sig med behov for rekreative områder. Tre kapitler behandler metoder til at bestemme et rekreativt områdes værdi. De beskrevne metoder egner sig ikke alene til at beskrive forholdene omkring rekreative vandområder, men også til andre rekreative områder.

Bogen er velegnet som introduktion for

naturgeografer, som ønsker at tillempe beskrivelsen af landskabet til samfundets behov, f.eks. i forbindelse med opgørelse af et områdes naturressourcer med henblik blikpå fredning.