Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

J. Blunden et al. (eds.): Fundamentals of human geography: a reader.

Ruth Helkiær Jensen

Harper & Row Ltd. London 1978. X + 382 s., fig. og tab., 24 cm. 4,95 Pund. Dette udvalg af nøgle-af handlinger, hvis store antal udelukker en opremsning, er samlet til brug for »The Open University«, men repræsenterer en så alsidig indføring i kulturgeografi, at den har interesse for al undervisning og uddannelse i faget.

Emnerne falder i 3 hovedgrupper under overskrifterne: Man and environment, med vægt på human økosystemer, Spatial Analysis, der i sin klassiske form bygger på lokalisering ud fra økonomisk optimering og — som korrektiver hertil — behaviouristiske og strukturelle analyser, dvs. menneskets valg og perception af sine omgivelser som økonomisk og lokaliserende faktor, samt social struktur, der af mange — ikke kun marxistiske geografer — anses som det imperativ, der styrer alle de nævnte forhold. Optimal ressourceudnyttelse og spatial struktur kan efter disses opfattelse kun opnås ved en radikal ændring heri. Hvis man ikke har disse artikler andetsteds, er anskaffelsen af denne bog en god investering.