Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Karl Ganser (hrsg.): Atlas zur Raumentwicklung.

Ruth Helkiær Jensen

Side 94

Bundesforschungsanstalt für Landeskun-

Side 95

de und Raumordning. Lf. l, Arbeit. Bonn
1976. 16 blade.

Med samme detailrigdom og udførelse som det tidligere anmeldte befolkningsatlas (Geogr. Tidsskr. bd. 76) foreligger nu befolkningens beskæftigelsesforhold, både totalmønstre og fordeling på erhvervsgrene, virksomheder og den offentlige sektor. En arbejdsløshedsanalyse videreføres i interessante kort over arbejdsmarkedsbalancen. De nævnte emner suppleret med flytning og pendling behandles for hele Vesttyskland, mens værket afrundes med opslag med regionalblade og europæiske oversigter.