Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

M.P. Petrov: Deserts of The World.

Anette Reenberg

John Wiley & Sons Ltd. New York 1976.
447 s., 176 fig., 33 tab., 24 cm. 33,50
Pund.

Bogen tager udgangspunkt i omhyggelig regional gennemgang af verdens ørkener, som beskrives såvel med hensyn til fysiske karakteristika som ved deres flora og fauna.

Dernæst tages fat på en generel behandling af de fysiske og kemiske processer, der er af betydning for dannelsen af og dynamikken i sandørkenen. Også dyrs og planters tilpasning til ørkenens særlige betingelser tages op.

Afslutningsvis belyses mulighederne for udnyttelse af naturressourcer i ørkenområder både når det drejer sig om landbrug og mineraludvinding.

Det er således et meget bredt spektrum af problemer, der tages op og nogle felter vil naturligt være mindre tilbundsgående behandlet end andre. F.eks. er vurderingen af de landbrugsmæssige udnyttelsesmuligheder et felt, hvor forfatteren selv påpeger manglen på relevant basisviden.

Bogens pris taget i betragtning må man skuffes dels over den ringe foto-reproduktionskvalitet og dels over det uoverskuelige kortmateriale, hvor for mange navne og sammenfaldende signaturer vanskeliggør