Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Atlas de la Republique Populaire du Congo.

(Les atlas Jeune Afrique). Jeune Afrique,
Paris 1977, 64 s., 29 cm.

Den tidligere franske koloni Congo er i dette atlas blevet forebilledeligt klart og grundigt gennemgået. Kortene er smukke og klare (gode farver), og de ledsages af udmærket forklarende tekst, der tillige uddyber kortenes indhold. Med rimelige kundskaber i fransk vil den danske læser gennem dette atlas få bedre oplysninger om Congo end gennem mange bøger. Særlig godt synes de klimatiske forhold gennemgået i en hel serie af kort. For europæiske brugere af atlasset er noget af det mest frapperende kortet over landets 13 etniske grupper samt blandinger med tre af hovedgrupperne. For den, der har interesse i bebyggelsesgeografi, er der specialkort over hovedstaden Brazzaville og dens havneby Pointe-Noire samt adskillige landsbytyper. Erhvervene får en grundig gennemgang.