Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Peter Haggett, Andrew D. Cliff and Allan Frey: Locational Models & Locational Methods.

Ole Hebin

Edward Arnold, London 1977, 2 bind, 603 s., ill., 23 cm. 4,50 Pund og 7,50. Siden den første udgave af nærværende bog udkom i 1965 har geografien udviklet sig meget, hvorfor det ikke længere var formålstjenligt at blive ved med at opdatere den gamle »bestseller«. Den nye udgave er udvidet virkelig meget såvel hvad angår antallet af emner som disses behandling.

Værket er opbygget i tre hoveddele, nemlig: »Models of Locational Structure«, »Methods of Locational Analysis« og »Regional Applications«. For alle delene gælder, at de giver en resumerende gennemgang af emnerne og dertil mange og gode referencer. Værket må betegnes som et fyldigt opslagsværk og ikke som en egentlig lærebog. Ingen geograf bør være uden kendskab til i hvert fald

e
dele af bogens indhold.