Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Anthony Lemon: Apartheid. A geography of separation.

Niels Nielsen

Saxon House, Teakfield Ltd. Farnborough,
England 1976. 264 s., 123 illustrationer.
24 cm. 7,95 Pund.

En særdeles interessant bog om befolkningens udvikling i Sydafrika, men noget vanskelig at læse. I 1904 var der 5 mio. mennesker, i 1970 2\Vi mio., deraf 15 mio. sorte sydafrikanere. 3 3/4 mio. hvide, 2 mio. farvede og godt Vi mio. asiater. I 1974 var den afrikanske del på ca. 18 mio. Det europæiske bidrag var hovedsagelig hollændere og englændere. Man får i denne bog en meget omhyggelig, detaljeret redegørelse for udviklingen i perioden fra 1652 til i dag med en behandling af racemæssige, religiøse og økonomiske forhold i hele det sydafrikanske område. Hvert kapitel slutter med en bibliografi med tyngdepunktet i den helt moderne litteratur, hovedsagelig efter 1970. Talmaterialet er stort, og oplysningerne er ofte meget fyldige. Det er et meget vigtigt værk om en afrikansk

region.