Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

David Briggs: Sediments.

Kaj Hansen

Sources and Methods in Geography. Butterworths,
London 1977. 192 s., talr. fig.
og tab., 1,95 Pund.

Bogen er en gennemgang af de forskellige analysemetoder, der anvendes for sedimenters vedkommende samt den statiske behandling af resultaterne, således som det kendes fra andre sedimentologiske håndbøger.

Det er imidlertid også lidt mere end dette. Det første kapitel hedder Lithological analyses, hvilket betyder en gennemgang af de bjergarter og mineraler, der findes i sedimenterne, og sidste kapitel hedder Fabric Analyses, det vil sige målinger af mineralernes længdeakser i naturen. Endelig er der i slutningen af hvert kapitel nogle eksempler på, hvordan forskellige geologiske processer kan forårsage forskellige bælter med forskellig kornstørrelse, f.eks. i strandzonen og foran og bag denne, eller den varierende lithologi ned gennem et vandløb.