Geografisk Tidsskrift, Bind 80 (1980)

Social problems & the city. Ed. by David T. Herbert & David M. Smith. Oxford 1979. XI, 2715. ill., 24 cm, £ 4.50. Oxford University Press.

Chr. Wichmann Matthiessen

Bogen henvender sig til studenter, planlæggere og videnskabsmænd med interesse for den rumlige analyse af nutidens sociale problemer.

Det er en essaysamling med fælles præg og streng og logisk disposition. 1. del gennemgår forskellige opfattelser af, hvorledes sociale problemer er opstået, og hvorledes de kan identificeres. Denne del af bogen giver en omfattende diskussion af socialgeografiens teoretiske dele og kan anbefales som en videregåen

de lærebog på universitetsniveau.
2. del indeholder en række case

studier i det sædvanlige geografiske klædebon: Kort over enkeltelementer, diskuteret og begrundet. Denne del er interessant som dokumentation af socialgeografiens omfang og giver en vis empirisk dokumentation.

3. del diskuterer geografisk
planlægning som et middel til at
formindske sociale problemer.
Denne del af bogen er kortfattet

og føjer næppe noget særligt til
debatten om, hvorledes social

planlægning bør angribes.
Som helhed fremtræder bogen som

en anbefalelsesværdig socialgeografi,
især på grund af den fremragende
1. del.