Geografisk Tidsskrift, Bind 80 (1980)

Atlas of Ireland. Prepared under the direction of The Irish National Committee for Geography. Royal Irish Academy, Dublin 1979, 112 s. med ca. 250 kort, 42x33 cm, IRE 45.00.

Viggo Hansen

Der ligger 8 års arbejde og et intenst samarbejde mellem et stort antal forskere og officielle organer bag dette beundringsværdige

nationale atlas, der netop kommer i rette tid for en præsentation ved I.G.U.s kongres i Japan 1980. De mange medarbejdere fortjener stor ros for resultatet, såvel som

George Philip and Son Ltd., London, der har tilrettelagt og trykt kortene. Man kan kun sige, at det redaktionelle formål: at skabe et kartografisk portræt af Irland, er

fuldt ud lykkedes, og at dette arbejde let står mål med tilsvarende andre atlasværker. Alle sider af et systematisk, geografisk katalog er repræsenteret inden for geovidenskaberne, klimatologien, biogeografien, befolkning, bebyggelse og erhverv, hvor ikke mindst landbrugssektoren og industrien har fået en stor plads. Skal man fremhæve noget specielt, må det blive den kartografiske behandling af socialforhold, sproglige forhold og ikke mindst de folkelige traditioner. To sider i slutningen af atlasset meddeler i noteform

kilderne til de enkelte korts tilblivelse,
foruden at der bringes
et stednavne-index.

Mange vil sikkert savne den forklarende tekst til kortene, og desværre er det intet, der tyder på, at en sådan skulle være under udarbejdelse. Her må man ty til den iøvrigt righoldige geografiske lit teratur om Irland, men det havde været en hjælp, om man i forbindelse med noteapparatet havde ofret nogle vigtige litteraturhenvisninger, eftersom kortene med enkelte undtagelser er udarbejdet på grundlag af allerede eksisterende viden

på anden måde

i trykt form eller
tilgængeligt