Geografisk Tidsskrift, Bind 80 (1980)

Don F. Hadwiger & William P. Browne: The New Politics of Food. Lexington Books, Massachusetts 1978. 267 s., 23x16 cm, $25.

Sofus Christiansen

Side 118

Denne bog er en samling af USame-

Side 119

rikanske symposiebidrag omkring

hovedemnet 'den ny amerikanske fødevarepoliti 1. Behandlingen er ret stærkt knyttet til landbrugets politiske institutioner. Der gives et mangfoldigt og - forekommer det kompetent billede af problemerne omkring US amerikansk landbrugspolitik. En del amerikanske landbrugsforhold forstås bedre efter læsning af bogen, men det er i

hvert fald for geografer ret specielt
behandlet.