Geografisk Tidsskrift, Bind 80 (1980)

John C. Dewdney: A geography of the Soviet Union. 3rd edition. Pergamon Press, Oxford m.fl.st. 1979. 175 s., 17x25 cm, $ 9.50.

Viggo Hansen

Side 125

En behandling af Sovjetunionens geografi i dette omfang kan naturligvis langfra blive udtømmende. Men hvis man er tilfreds med et

Side 126

velskrevet katalog over det vældige landområdes fysiske, økonomiske og befolkningsmæssige ressourcer, så er bogen velegnet til at skaffe læseren en hurtig ajourføring af ens viden herom. Til gengæld må man stille sig tilfreds med, at der ikke bliver plads til at dykke ned bag de mange tal, der dels optræder som 29 tabeller eller er omsat til et stort antal figurer. Beklageligvis er skalaen til fig. 39,

der viser befolkningssendringerne
i nyere tid, så fejlagtig, at dette
burde have været opdaget.