Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

Selskabets protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Selskabets præsident: HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK Bestyrelse: Professor, direktør, dr. Einar Andersen, vicepræsident Viceadmiral S. Thostrup, vicepræsident Professor, dr. Viggo Hansen

Kammerherre M. Olufsen
Direktør Jens Thorsen

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen, generalsekretær

Råd:

Professor, dr. H. C. Aslyng
Direktør, dr. Ole Berthelsen
Professor, dr. Steen B. Böcher
Kammerherre N. O. Christensen
Opmålingschef Stig Dilling
Direktør K. Ellitsgaard-Rasmussen
Departementschef E. Hesselbjerg
Professor, dr. Johs. Humlum
Universitetslektor Kr. M. Jensen
Direktør Andreas Jepsen

Forskningsbibliotekar Ib Kejlbo
Statsgeodæt E. Kejlsø

Civilingeniør Mogens Kierulff
Direktionssekretær F. Koerner
Professor, dr. G. Kullenberg

Kommandørkaptajn Knud Kærgaard
Overinspektør Helge larsen

Lektor Ida Nicolaisen
Direktør A. W. Nielsen

Rigsantikvar, dr. Olaf Olsen
Stiftamtmand O. Perch Nielsen
Professor, dr. Kjeld Rasmussen
Højesteretssagfører K. Rørdam
Professor, dr. Harald Svensson
Arboretforstander, dr. Bent Søegaard
Lektor B. Valeur

Professor Helge Vedel
Direktør F. Wiinblad

Møder i sæsonen 1980-81
1. møde den 14. oktober 1980

Professor, dr. Johs. Humlum: De europæiske kolonier i
Sydkina, Macau og Hongkong.

2. møde den 4. november 1980

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen: A. Wegener og hans relationer til geografien. Professor, dr. W. Dansgaard: Forskning på indlandsisen i Wegeners tid og nu. Uddeling af Hans Egede medaljen (lektor, dr. Bent Fredskild).

3. møde den 2. december 1980

Professor, dr. Viggo Hansen: Uzbekistan - rejse i sovjetisk
Centralasien.

4. møde den 3. februar 1981

Knud Rasmussens Mindeekspedition: Lektor, dr. Bent Fredskild: Naturvidenskabelige resultater. Magister Bjarne Grønnow: Rapport om de arkæologiske og eskimologiske undersøgelser.

5. møde den 3. marts 1981

Dr. Torben Wolff: Nye metoder i biologisk havforskning.
6. møde den 7. april 1981

Professor, dr. Valter Schytt: Ymer-80, tværvidenskabelig
polarforskning.