Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Volkmar Vareschi: VEGETATIONSÖKOLOGIE DER TROPEN Stuttgart 1980, 293 s., ill., 23 cm, DM 96,-. Verlag Eugen Ulmer.

Sofus Christiansen

Den foreliggende bog om de tropiske

vegetationstyper er af stor interesse for geografer, specielt sådanne, som interesserer sig for Sydamerika. Bogen gennemgår nemlig tropevegetationens hovedtræk på glimrende måde, og dens materiale (inkl. udmærkede illustrationer) er i dette tilfælde hentet fra Sydamerika.