Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

R.R. Rogers: A SHORT COURSE IN CLOUD PHYSICS Oxford 1979, XII, 235 s., ill. 21 cm, $13.75. Pergamon Press Ltd.

B. Hasholt

Bogen indleder med et kapitel om tør lufts termodynamik, hvorefter effekten af vanddamp behandles. I følgende kapitler behandles nedbørsdannelsen detaljeret. I den sidste del behandles spændende emner som vejr-radar, vejrændring forårsaget af menneskelig indflydelse og numeriske skymodeller. Bogen er velskrevet og forståelig for læsere

med nogen matematisk baggrund; der er opgaver efter de enkelte kapitler. Bogen vil være velegnet som introduktion for studerende, som ønsker at gå videre med dette spændende emne.