Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

H. Kugler, M. Schwab, K. Billwitz: ALLGEMEINE GEOLOGIE, GEOMORPHOLOGIE UND BODENGEOGRAPHIE Gotha 1980, 216 s., ill. & l kort, 23 cm, M 22,-. VEB Hermann Haack, Gotha.

Henrik B. Madsen

Denne bog er nr. 4 i en række af bøger, der omhandler geografiske emner, der er velegnede til undervisning. Bogen har derfor mest appel til læsere, der underviser inden for faget geografi og geologi. Den er velillustreret og giver en indføring i almen geologi, deriblandt pladeteknonik på et overskueligt niveau; derefter omtales exogene processer såsom forvitring, og bogen ender op med en gennemgang af jordbundslæren. Læsere, der nsker en generel indføring i disse discipliner, kan læse bogen med ud bytte.