Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Louis J. Battan: WETTER Stuttgart 1979, VIII, 160 s., ill., 19 cm, DM 11,80. Ferd. Enke Verlag.

Henrik Søgaard

Formålet med den foreliggende bog, der indgår i serien Geowissen Kompakt, er tydeligvis at give en koncentreret indføring i meteorologi. Den kortfattede fremstillingsform anvendes flere steder med held,

eksempelvis under beskrivelsen af strømningsmønstre og vindsystemer, mens den andre steder ikke er tilstrækkelig udtømmende. Når man bruger plads på beskrivelse af klimaklassifikation, må der også være plads til at vise Koppens inddeling .

Bogens anvendelighed som et let tilgængeligt opslagsværk er styrket ved inddragelse af et udførligt stikordsregister.