Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Heinz Boigk: ERDÖL UND ERDÖLGAS IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Erdölprovinzen, Felder, Förderung, Vorräte, Lagerstättentechnik. Stuttgart 1981, X, 330 s., ill., 25 cm, DM 120,-. Ferd. Enke Verlag.

Kaj Hansen

Bogen er en gennemgang af de vest-

tyske olie- og gasforekomster, de-

res historie og opbygning samt mængder.
Alt illustreret af geologiske
kort og diagrammer.