Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

THE SHAPING OF SOUTHERN ENGLAND Ed. by David K.C. Jones. (Institute of British Geographers. Special publication No. 11). London 1980, X, 274 s., ill., 26 cm, £ 14.60. Academic Press Inc.

Kaj Hansen

Bogen er en samling af elleve artikler til minde om 40-årsdagen for Wooldridge og Lintons topografi: Structure, Surface and Drainage in South-East England. Wooldridge var professor ved Kings College i London og datidens største kvartærgeolog, der i mange år studerede Thamesdalens udvikling og flodens stadigt skiftende løb. Alle 11 afhandlinger handler derfor om disse emner i Sydøstengland. Specielt vigtig er afhandlingen om Sarsens, et navn for stærkt silificeret kvartssand, der må betragtes som en overfladeform, der bl.a. kendes fra Australien og Sydafrika, dvs en jordbundsdannelse.