Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Hans Ruthenberg: FARMING SYSTEMS IN THE TROPICS 3rd ed. Oxford 1980, XXII, 424 s., ill., 24 cm, paperback £ 12.50. Oxford University Press.

Sofus Christiansen

Ruthenbergs velkendte arbejde over

tropiske landbrugssystemer er nu

kommet i en tredie, revideret ud-

gave. Den i forvejen udmærkede bog er derved blevet forbedret på flere måder. Således er der tilføjet et afsnit i introduktionskapitlet, der handler om klassifikation af landbrugssystemer, og der er et supplement om forskningsmetoder anvendt på sådanne. Betegnelserne er blevet revideret, fx kapiteloverskrifterne, og ny eksempler på landbrug er medtaget. Bogen er klart blandt de bedste af sin art på mårkedet, og den fås i paperback-udg. til en nogenlunde rimelig pris.