Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

CONTRIBUTIONS TO GLACIAL MORPHOLOGY OF THE SCANDINAVIAN ICE SHEET Ed. by Rajmund Galon. (Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementband: 27) . Berlin 1977, VIII, 111 s., ill., 25 cm, DM 58,. E. Schweizerbart'sehe'- Verlag.

Ole Humlum

Supplementband-serien i Zeitschrift für Geomorphologie's regi repræsenterer rimeligvis en af de væsentligste publiceringskanaler for klima-geomorfologisk forskning, dels fordi artiklerne i tidsskriftet enten decideret er skrevet med et klima-geomorfologisk sigte, eller fordi redaktionen ved at samle en serie artikler omhandlende et fælles emne derved tilvejebringer et klima-geomorfologisk værk.

Bind 27 i Supplementband-serien tilhører sidstnævnte kategori. Bindet indeholder 8 artikler, der alle behandler problemstillinger vedrørende Weichsel-glaciationen i Nordeurope, her repræsenteret ved Danmark, Vesttyskland, Østtyskland, Polen, Litauen, Estland, Finland og Sverige. Hovedvægten er i artiklerne generelt lagt på deglacia

tionsmåden (frontal eller areal) inden for de respektive landområder. Desuden eksemplificeres anvendelsen af det kinetostratigrafiske princip (Danmark, S.Sjørring) , ligesom der peges på uafklarede problemer vedrørende tapningen af den Baltiske Issø (Mellemsverige, B. Strömberg).