Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Joseph M. Morgan, Michael D. Morgan, James H. Wiersma: INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SCIENCE San Francisco 1980, XI, 658 s., ill., 24 cm, £ 9.20. W.H. Freeman and Co. Ltd., Oxford.

Kaj Hansen

Forurening. I årtier har man talt om forurening, uden at der er gjort noget ved det. Fra midten af rhundredet foretog man målinger af nedfald fra atmosfæren, og endnu tidligere talte man om forurening af vandløb og søer ved udledning af spildevand. Først nu foreligger en større håndbog om sagen.

Den begynder med en gennemgang af energiens vandring gennem fødekæderne i naturen, og de øvrige kapitler handler så om de brud på disse fødekæder, som forårsages af mennesker.

Bogen er meget biologisk præget. Den sidste del handler om familiekontrol, problemer med at fremskaf fe tilstrækkeligt med fødemidler, energikrisen og til sidst: Hvad skal det hele ende med.