Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Guy Bouet, Olivier Balabanian: ENERGIE ET AGRICULTURE EN LIMOUSIN: Analyse technico-economique de la consummation et de la production potentielle en energie des exploitations agricoles du Limousin. Limoges 1980, 105 s., ill., 30 cm. Pris ikke opl. THAMES (Travaux et memoires de l'Université de Limoges).

Henning Mørch

På baggrund af tidligere, nuværende og potentiel landbrugs- og energiproduktion i Limousin søger forfatterne at vurdere mulighederne for forsyningen med energi af lokal

herkomst: Biogas fra det store husdyrhold
(især køer); træ fra skoven,
der dækker ca. 30% af arealet;

alkohol fremstillet af afgrøder som kartofler og jordskokker; vandkraft som tidligere har spillet en ret stor rolle samt solenergi - "une énergie moin prometteuse que prévu"

Man kan ikke sige, undersøgelsen er særligt dybtgående eller har en egentlig opstilling af de potentielle muligheder end sige energiplan.