Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

STUDIES IN THE LATEGLACIAL OF NORTHWEST EUROPE: Including papers presented at a symposium of the Quaternary Research Association held at University College London, January 1979. Ed. by J.J. Lowe, J.M. Gray, J.E. Robinson. Oxford 1980, 205 s., ill., l t.ilomme,lom- 26 cm, $ 38,-. Pergamon Press.

Ole Humlum

Bogen indeholder 13 artikler præ-

senteret ved et Quaternary Research Association symposium, afholdt ved University College, London, januar 1979, omhandlende forskellige aspekter vedr. klimaændringer i perioden 14000-10000 år B.P. Vigtige europæiske klimaæn

dringer udspilledes i dette tidsrum,
tilsyneladende styret af ndrede
oceanografiske forhold.

Nordvesteuropa er i denne henseende
et særligt udsat område, da
klimaet her er stærkt følsomt for

ændringer i Golfstrømmens beliggenhed. Klimaændringerne 14000-10000 år B.P. medførte forskellige konsekvenser for det europæiske landområde. En vigtig konsekvens behandles af Mangerud, der redegør for Weichsel-isskjoldets varierende størrelse og forsøger at adskille klimatiske og topografiske årsager hertil. En anden vigtig artikel præsenteres af Watt, der diskuterer Europas vegetationshistorie i senglacial. Klimaændringernes forskellige natur som funktion af geografisk beliggenhed eksemplificeres bl.a. ved yngre dryas, der dels vises at være et specifikt europæisk fænomen, dels vises at være mest markant i Nordvesteuropa. Symposiebindet indeholder desuden artikler spændende fra problemer vedr. tolkningen af pollen-observationer, C-14 datering, til diskussion af stratigrafisk

inddeling. Bogens titel er måske lidt misvisende, idet 6 ud af 13 artikler drejer sig om Skotland og kun én, af Mangerud, om Skandinavien. Bogen præsenterer dog på udmærket vis en række vigtige problemstillinger vedr. perioden 14000-10000 og er en god inspirationskilde for både kvartærgeolo

gisk, kvartærbiologisk, glacialmorfologisk
og palaeoklimatologisk
forskning.