Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Keith Chapman: PEOPLE, PATTERN AND PROCESS An introduction to human geography. London 1979, VI, 334 s., ill., 24 cm, £ 12.75, paperback £ 6.50. Edward Arnold.

Viggo Hansen

Siden Chorleys og Haggetts udgave af Models In Geography fremkom i 1967, er der sket ganske meget inden for studiet af geografiske modeller, og det er derfor med stor tilfredshed, at der nu foreligger en modernisering af Models, og man kan glæde sig over, at der er en, der har villet tage en sådan påtrængende opgave på sig at samle de mange løse tråde i en læseværdig redegørelse for geografiens arbejdsmetoder. Her har man nu en let tilgængelig og velillustreret kilde til introduktion i kulturgeografien, en oplagt fornyelse af håndbogslitteraturen og et værk til inspiration for dem, der søger kulturgeograf iens væsen og metoder. En omfattende bibliografi viser hen til de benyttede kilder.