Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Hermann Hambloch: DIE BENELUXSTAATEN: Eine geographische Länderkunde. (Wissenschaftliche Länderkunden, Bd. 13). Darmstadt 1977, XVIII, 404 s., ill. 22 cm, pris ikke oplyst. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Christian Wichmann Matthiessen

En god gammeldags regionalgeografi med mange kort, billeder og tabeller trykt med tæt og gnidret skrift virker givet afskrækkende på mange, som ellers bruger information om Benelux. Ikke destomindre er det nyttigt ved ekskursionsplanlægning eller ved regionalgeografiske studier at have en omfattende håndbog, og denne er en kærkommen udvidelse af den beskedne bestand.

Bogen er traditionelt opbygget
omkring: Fysisk geografi, historie
befolkning og økonomi. Der regionaliseres
på flere måder, og regionbeskrivelserne
har en delvis pro
blernorienteret angrebsvinkel.