Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

John R. Mather: THE CLIMATIC WATER BUDGET IN ENVIRONMENTAL ANALYSIS Lexington, Mass. 1978, XXI, 239 s., ill., 24 cm, £ 15.50. Teakfield Ltd., Farnborough.

H. Søgaard

Mathers bog om vandbalance-analyse kan betragtes som en videreføring af Thornthwaite's ide om klimaklassificering ud fra vandbalancedata. Bogen indeholder indledningsvis en gennemgang af elementerne i vandbalancen, hvor man specielt hæfter sig ved en simpel og effektiv model til bestemmelse af afstrømning. I de følgende afsnit behandles vandbalancens betydning for jordbundsudvikling og planteproduktion. Den humane påvirkning af vandbalancen, eksempelvis i form af urbanisering, behandles indgående i bogens sidste afsnit.

Bogens styrke ligger i, at det lykkes forfatteren på inspirerende vis at gennemarbejde de enkelte metoder til beregning af vandbalancen.

Specielt værdifuld vil bogen nok
vise sig at blive for den, som arbejder
med problemstillinger af
denne art i områder med begrænset

datamateriale.