Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Leo J. Pritschen & Lloyd W. Gay: ENVIRONMENTAL INSTRUMENTATION New York 1979, 216 s. , ill., 25 cm, DM42,-. Springer-Verlag, Berlin.

H. Søgaard

Den foreliggende bog fremtræder i
første omgang som en ajourført

oversigt over de vigtigste målein strumenter inden for klimatologi og meteorologi. Gennemgangen suppleres udmærket af detaljerede afsnit om måleteori, opstillingsdiagrammer og relevante tabeller, hvorved bogen opnår større anven

delsesmuligheder end traditionelle håndbøger over meteorologiske instrumenter. Den vil således kunne tjene som et vigtigt udgangspunkt ved planlægning af måleprogrammer ved undersøgelser inden for en ræk ke beslægtede emnekredse.