Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

A.A. Mine: DIE ÖKONOMISCHE BEWERTUNG DER NATURRESSOURCEN (Petermanns Geographische Mitteilungen. Ergänzungsheft nr. 277). VEB Hermann Haack, Leipzig 1976, 255 s., 23 cm, OMK 53,40.

Kr. M. Jensen

En gennemgang af overvejende sovjetisk litteratur om vurderinger af de forskellige naturressourcer ud fra samfundets behov for produktion. Efter en lang og ret teoretisk behandling af vekselvirkningen mellem natur og samfund fremføres forskellige definitioner på begrebet naturressource og diskussioner af en økonomisk værdiansættelse. Derpå refereres vurderinger af mineralforekomster, skove og i noget større omfang landbrug og

vandressourcer. I landbrugsafsnittet omtales især jordbundsbonitering, men også forsøg på evaluering af produktionsforholdene udtrykt ved høstudbytter omregnet til foderenheder.

Bogen udkom på russisk i 1972,
og de mange citerede værker er fra
60'erne.