Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Wolf Dieter Sick: MADAGASKAR Tropisches Entwicklungsland zwischen den Kontinenten. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1979. XVII, 321 s., ill. & 18 tavler, 22 cm, pris ikke opl. Bernd Wiese: ZAIRE Landesnatur, Bevölkerung, Wirtschaft (Wissenschaftliche Länderkunden, Bd. 15). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980. XXVI, 360 s., ill. 22 cm, pris ikke opl.

Sofus Christiansen

I serien Wissensahaftliche Länderkunden
er fremkommet ovennævnte to
nye bind. De er bygget over ret

traditionelle opfattelser af, hvad "länderkunde" er, skønt indbyrdes ret forskellige. Til bøgernes fortjenesteor- hører, at de behandler

lande, om hvilke der kun eksisterer
en sparsom geografisk litteratur,
og at det gøres så grundigt,
som kun forfattere, der har opholdt
sig længe på stedet kan gøre det.

Bortset fra det specielt nyttige ved disse to bøger er det af interesse at notere, at "landegeografien" altså er ganske levekraftig i vort naboland. Hvorfor ikke i Danmark?