Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

SPETSBERGEN: LAND I NORR. (Foreningen Natur och Samhälle i Norden. Publikation nr. 9). Stockholm 1978, 167 s., ill. & l kort, 21 cm. Kan rekvireres ved indb. af Skr. 45,- på (svensk) postgiro 60 80 83-2 (FNSiN).

Viggo Hansen

Redaktionsudvalget har samlet ikke færre end 30 bidragydere for at give behandlingen så stor alsidighed som muligt. Emnerne er historie, opdagelsestid, hvalfangst, folkeretslige forhold, geologi, kvartærgeologi, flora og fauna samt naturfredning. De politiske forhold i forbindelse med den norsk/sovjeti

ske kulbrydning og, mere aktuelt, eftersøgningen efter olie (hidtil forgæves) behandles meget nænsomt. Et lille afsnit hedder Svalbard i krig og gengiver hændelsesforløbet under 2. verdenskrig. Den lille bog henvender sig især til mennesker, der af interesse for den arktiske natur ønsker at besøge øgruppen og har behov for en forhåndsviden.