Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

H. de Bakker: MAJOR SOILS AND SOIL REGIONS IN THE NETHERLANDS Centre for agricultural publishing and documentation, Wageningen 1979, 203 s., ill., 25 cm, Dfl. 100,-.

Henrik Breuning Madsen

Bogen, der er opbygget på baggrund af en serie artikler i Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, j, giver først en beskrivelse af de ydre forhold i de 7 jordbundsregioner i Nederlandene for derigennem at give læseren en baggrund i Hollands historie og landskabsmæssige udvikling. Hovedparten af bogen giver derefter på en overskuelig måde læseren et indblik i jordbundshovedtyperne i Holland, deres genese og klassifikation. Til sidst i bogen er der f arveplancher med tilhørende profil

beskrivelser af de forskellige
jordbundstyper.

Bogen er interessant læsning ikke alene for jordbundsinteresserede læsere, men også for læsere, dei interesserer sig for Holland generelt. Bogen er veldisponeret, letlæselig og velillustreret med flyfotos, kort og plancher til beskrivelse af de forskellige områder.

Fotografierne af jordbundsprofilernei-
sidst i bogen er særdeles gode
og interessante.