Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

VORAUSSETZUNGEN UND METHODEN GESCHICHTLICHER STÄDTEFORSCHUNG hersg. von Wilfried Enbrecht. (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen, Bd. 7). Köln 1979, XX, 275 s., 27 cm, DM 78,-. Böhlau Verlag.

Viggo Hansen

Baggrunden for denne artikelsamling er et symposium eller kollokvium afledt af et forskningsprogram i sammenlignende byhistorie, der har stået på siden 1970, og det er et rent tysk anliggende. De 14 artikler samler sig emnemæssigt omkring metodekritiske bestræbelser for at vurdere de kildemæssige for udsætninger for en byhistorisk forsk ning. Kun H.H.Blotevogens metodiske arbejder over byfunktioner og' funktionelle bytyper ved hjælp af kvantitative analyser har nogen geografisk interesse, samt for en

mindre kreds H.C.Rublacks bidrag
om byernes socialtopografi i middelalderen
og tidlig nyere tid.
Man havde forventet, at en vurde

ring af kartografiske kilder var medtaget, men der henvises i denne henseende til bl.a. et tysk byatlas og herunder hørende projekter fra 1974 ff.