Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

William C. Brice (ed.): ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE NEAR AND MIDDLE EAST SINCE THE LAST ICE AGE Academic Press Inc. (London) Ltd. 1978. XX, 384 s., 24 cm, £ 16.

Sofus Christiansen

'The Environmental History of the Near and Middle East' er en samling på godt en snes bidrag om emnet plus kommentarer og konklusioner. Den beskrevne historie tager sit udgangspunkt i det senglaciale og beskriver såvel vandstands-, landskabs- som klimaudvikling. Det hele er regionalt delt op, hvad

der letter oversigten meget. Der er tale om en velredigeret samling af småafhandlinger, som tilsammen: giver mulighed for at sammenligne udviklingen i det store og ret lidt udforskede område, som bogen behandler.