Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

The Atlas system of Morocco: studies of its geodynamic evolution. Ed. Volker H. Jacobshagen. (Lecture Notes in Earth Sciences,

B. Hasholt

Springer, Berlin 1988. VI, 499 s., ill. fig. 24
cm. DEM 98.-.

Bogen indgår som nr. 15 i Lecture Notes in
Earth Sciences, der udgives af Springer-
Verlag. Den er et resultat af en konference

om de geodynamiske aspekter af Atlas systemet. Den geologiske opbygning i relation til pladetektonik og resultater af de nyeste geotekniske undersøgelser behandles

Bogen giver en god geologisk baggrund
for geografiske studier i denne nordvestlige
del af Afrika.