Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Satellite remote sensing for resources development. Ed. by Karl-Heinz Szekielda.

Kjeld Rasmussen

opment. Ed. by Karl-Heinz Szekielda.
Graham & Trotman, London 1986. XII,
221 s., ill. 24cm. GBP 37.50.

Bøger om remote sensing, på dansk sommetider kaldt telemåling, har en kort levetid af naturlige grunde: De handler om en teknologi, der udvikler sig hurtigt, og alle faktuelle oplysninger skal revideres hyppigt. Visse mere fundamentale principper og begreber holder længere, og den kloge skribent lægger selvfølgelig vægten her.

Dette værk forsøger lidt af hvert. Efter en meget kort introduktion til telemålingens (strålings-)fysik følger et langt kapitel med en oversigt over satellit/sensor-systemer. Afsnittet er ladet med data, og selv mindre kendte systemer gennemgås, behandlingen er koncis og up-to-date. Det følgende kapitel om "atmospheric considerations" er til gengæld meget generelt, og en behandling af atmosfærisk korrektion af satellitbilleder, optaget i forskellige bølgelængdeområder, savnes totalt.

Kapitlet om "naturlige systemers spektrale karakteristika" præsenterer resultater af empiriske undersøgelser af en lang række overfladers spektrale (refleksions-) egenskaber med en vis overvægt på vand,

som tydeligvis er forfatterens eget felt. Hvad der imidlertid mangler, er en diskussion af hele det komplicerede begrebsapparat omkring refleksion og emission samt en diskussion af metodik i forbindelse med in situ målinger. Endelig kunne en omtale af refleksionsmodeller, især for vegetationsdækkede overflader, have været på sin plads. Overraskende er det, at en diskussion af hyppigt anvendte vegetationsindices ikke har fundet plads her (det omtales dog i et senere afsnit).

Tendensen til hurtig forældelse viser sig tydeligst i afsnittet om "begreber i databehandling og -tolkning", som dels er ganske tyndt, dels langt fra up-to-date.

Resten af bogen er delt i to kapitler om observation af hhv. oceaner og kontinenter. Igen er materialet righoldigt og eksemplerne generelle nok til at være langtidsholdbare. Evnen og viljen til at spænde over satellitbilleder optaget i såvel det synlige som det infrarøde som mikrobølgeområder bør også påskønnes.

Som det fremgår af ovenstående forsøger bogen at behandle en meget bred emnekreds og dække såvel behovet for opdaterede faktuelle oplysninger som basale begreber og principper. Ikke alt lykkes lige godt, men alt i alt udgør bogen et godt bud på en introduktion til remote sensing. De mest generende mangler findes i afsnittet om processering og fortolkning, men her findes en række nyere fremstillinger, som med fordel kan bruges i stedet.