Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Kenneth J. Hsu: Physical principles ofsedimentology: a readable textbook for beginners and experts.

Jesper Bartholdy

Springer, London 1989. X, 233 s., ill. 21
cm. DEM 42,-.

Denne bog er baseret på forfatterens forelæsningsnoter i kurset "Principles of Sedimentology" på Swiss Federal Institute of Tecnology. Som sådan er det en forfriskende "anden slags" tekstbog i dette emne, ikke fordi der præsenteres egentlige nye ting, men fordi mange af de historier, der binder en god forelæsning sammen, er medtaget og genfortalt med humor.

Bogen er skrevet i et letfatteligt og ligefremt sprog og bærer præg af stor viden og erfaring. Den er ikke som mange andre nutidige pendanter rigt illustreret med flot opsatte billeder og figurer. De nødvendige skitser er imidlertid medtaget, og forfatterens fysisk/sedimentologiske angrebsvinkel er tilstrækkeligt illustreret til, at bogen er læseværdig.

Bogen henvender sig som sådan til alle med interesse for sedimentologi, hvad enten det drejer sig om lidt repetitionslæsning med gode historier for den mere erfarne, eller om en basal introduktion for den uerfarne.