Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Henry Nol Le Houérou: The grazing land ecosystems of the African Sahel. (Ecological studies, 75).

Anette Reenberg

Springer, Berlin 1989. X, 282 s., fig. 25 cm.
DEM 168.-.

N.H.Le Houérou er et velkendt navn for
de, der har beskæftiget sig med udnyttelsessystemer
i de semi-aride områder i Saharas
harasrandzone, og deter dermed en mand
med stor erfaring, som har forfattet denne
bog.

De første to trediedele er en generel introduktion til græsnings-økosystemerne i Sahel. Her behandles det fysiske miljø, flora og vegetation, wild-life, tam-dyr samt landbrugets udnyttelsesstrategier.

Selv om pladsen er begrænset, bliver man utroligt bredt informeret om de forskellige temaer. Det præsenterede materiale er up-to-date og refererer til forskningsresultater fra midten og slutningen af 1980erne. Omfanget og detaljeringsgraden varierer noget fra tema til tema og vegetationen ofres gennemgående den største opmærksomhed.

Teksten refererer løbende til den omfangsrige litteraturliste og anviser på den måde gode muligheder for at gå videre i detaljer med stoffet. Til gengæld bliver behandlingen ofte så kortfattet, at læsere uden forkundskaber i emnet vil savne en mere dybtgående diskussion. Og den lidt håndfaste fremstilling "skjuler" til tider de karakteristiske og meget store variationer i landbrugsstrategier, udbytter, ressourceudnyttelse etc. I et enkelt kapitel er tabelnummereringen ikke blevet justeret rigtigt, så henvisningerne bliver forvirrende. Men disse ting er småindvendinger i forhold til det gedigne præg, som ellers er kendetegnende for bogen som generel introduktion til de behandlede emner.

I bogens sidste halvdel præsenteres et case study fra Senegal. Hovedvægten er lagt på at redegøre for det moniteringsprogram, som har været gennemført her siden midten af 1970erne, og som bl.a. har benyttet sig i udstrakt grad af remote sensing. Her er mange detaljer medtaget, men netop inden for dette felt går udviklingen så hurtigt, at informationer om forskningsresultater hurtigt vil blive forældede. Men den første del af bogen er i sig selv nok til at anbefale den som en samlet introduktion til væsentlige træk vedrørende økosystemerne i Sahel.