Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Geographie Deutschlands: Bundesrepublik Deutschland: Staat, Natur, Wirtschaft. Hrsg. von W. Tietze et al.

Christian Wichmann Matthiessen

Borntraeger, Berlin 1990. XII, 687 s., ill.
25 cm. DEM 120.-.

Denne universitets lærebogom Vesttysklands geografi er funderet i länderkündens systematik og detailrigdom. Denne optræder imidlertid i en moderniseret form og er givet vide perspektiver og lange sigt. Dele af bogen afspejler problemorientering i nutidig forstand.

Først beskrives den administrative, politiske og naturgeografiske baggrund for udviklingen af befolkning og erhverv. Geologi, landskaber, klima, vand og jord behandles indgående. Dernæst følger en række afsnit, hvor der tages fat på den økonomiske geografi. Erhvervs- og befolkningsstrukturen præsenteres, og udviklingspotentialet diskuteres. Så kommer afsnit om energi, råstoffer, industri og service. Dernæst analyseres regionale mønstre streog udenrigshandel. De primære erhverv får hver et afsnit, og der sluttes af med en oversigt over kartografiske og statistiske

Bogen er meget grundig, men den er nem at finde rundt i og bruge på grund af systematik, gode henvisninger og mange stikord. Anvendeligheden øges af en god litteraturvejledning og af de mange tabeller, diagrammer og kort, som er enkle og klare.

Bogen kan anbefales de, der beskæftiger sig med Tyskland på universitetsniveau. Den bør også finde en plads på gymnasielærernes