Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Nakskov: Bevaringsværdier i byer og bygninger

Hans Thor Andersen

Miljøministeriet. Planstyrelsen, i samarbejde
med Nakskov kommune. 1990. 52
s., ill. 35 cm. DKR 250,-.

Værket er første bind i en ny atlasserie fra Planstyrelsen. Formålet er at tilvejebringe ikke blot en registrant over frednings- og bevaringsværdige ejendomme, men også en udpegning af historiske eller på anden måde karakteristiske 'bymiljøer'. Denne kortlægning forudsætter en historisk synsvinkel på den aktuelle lokalitet og dens byog bygningsmiljø. Herved bliver landskabet og dets omformning inddraget.

Første halvdel er en let læst og velillustreret gennemgang af kulturlandskabet i og omkring Nakskov. Der redegøres for, hvordan træk fra tidligere perioder har skabt den nuværende by og dens særlige miljø, og hvordan landskab og bebyggelse er intimt forbundet i deres udvikling. Men der gøres ikke noget ud af fx den erhvervsmæssige forskydning eller af de mennesker, der levede og lever i byen. Det ligger desværre uden for værkets formål, der angiveligt er at sikre bevaringen af bymiljøer og bygninger, fx via byfornyelsesplanlægning, kommuneplanlægning etc. Anden del er en klassificering af bevaringsværdige ejendomme. Men flot og læseværdigt er det.