Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Gordon Logic: Eisevier's dictionary of physical planning: in six languages: English, French, Italian, Dutch, German, and Swedish.

Hans Thor Andersen

Elsevier, Amsterdam 1989. 468 s., 25 cm.
USD 184.25.

Bogen er en komplettering af en international planlægningsordbog i fem bind. For dels at opsamle nye begreber, dels at sikre et behændigt opslagsværk uden den måske lidt uhensigtsmæssige opdeling, 5-bindsværket lider under, har forlaget udsendt dette værk.

Langt hovedparten af pladsen bruges til en engelsksproget liste over planlægnings og -beslægtede udtryk med de kvivalerende på fransk, italiensk, tysk, nederlandsk og svensk. Det sidste giver også danskere en chance for at være med. Endvidere henvises til beslægtede udtryk/ begreber. Hertil kommer så en opslagsmulighed på hvert af de fem nævnte sprog - hvis der skulle være brug for at anvende en sådan indfaldsvinkel.

Kort og godt en særdeles nyttig bog.