Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

GEOGRAFISK TIDSSKRIFT 90. bind- 1990

Udgivet af

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Redaktionskomité: Niels Kingo Jacobsen (ansvarsh.),
Ole Humlum, Kr. M. Jensen, Henrik Breuning-Madsen,
Christian Wichmann Matthiessen, Henning Mørch.
Sekretærer: Inge Primstad, Annie Witte. Oversætter:
Kirsten Winther. Tegnere: John Jønsson, Jørgen Ulrich.