Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Nye kandidater udgået fra Københavns Universitets Geografiske Institut

j 989

Agersnap Hanne

Hverdagsliv - magt og modstand En

analyse af indiske kvinders livsbetingelser

med henblik på at finde potentialer for

modstand.

Forrest Piet

Byudvikling og iordværdidannelse

Hansen, Anette

Hverdagsliv - magt og modstand. En

analyse af indiske kvinders livsbetingelser

med henblik på at finde potentialer for

modstand.

Hansen, Carsten Eklund

Anvendelse af digitale satellitdata til mo-

nitering af nedbør.

Jensen, Jørgen Krarup

Danmark og den europæiske integration.

En analyse af dansk industri i forhold til

den økonomiske integration i EF.

Larsen, Bent Østergaard

Danmark og den europæiske integration.

En analyse af dansk industri i forhold til

den økonomiske integration i EF.

Nyegaard, Ilonka

Genanvendelse - en genvej? Om økologi,

stat og affald.

Pedersen, Susanne Højgaard

Intellektuelt arbejde og kvalifikationer-et

teoretisk forarbejde til en kvalifikations-

analyse af intellektuelt arbejde med må-

gistre som eksempel.

Runchel, Frank B.

Genanvendelse - en genvej? Om økologi,

stat og affald.

Sørensen, Anne Marie

Intellektuelt arbejde og kvalifikationer-et

teoretisk forarbejde til en kvalifikations-

analyse af intellektuelt arbejde med må-

gistre som eksempel.

Vejen, Flemming

Meteosat-2 som nedbørmåler verificeret

mcd radardata. Hvordan kan water va-

pour kanalen anvendes?

1990

Andersen, Henrik Steen

Metoder til beregning af agrometeorolo-

giske parametre ved hjælp af noaa avhrr.

Senegal, 1987 og 1988.

Bigom, Jes

Selvforvaltning - et hverdagslivsperspek-

tiv.

Dahl, Mette

Jordbund, hydrologi og strømningsdyna-

mik i enB i Stevns Ådal.

Ebbesen, Finn

Nar nettet brvder vandet - en historie om

en indisk fiskerlandsby i forandring.

Hansen, Jan Hjelmager

En videreudvikling af Henderson-Sellers'

& McGuffie's PC- baserede globale

anergibalancemodel.

Hansen, Lis Elinborg

Jordbundsudviklingen i Leynavatnområ-

det. En regional pedologisk og geomorfolo-

gisk undersøgelse af et nedbørsområde på

Færøerne.

Iskjær, Lars

Når nettet bryder vandet - en historie om

en indisk fiskerlandsby i forandring.

Kisling-Møller, Jørgen

Bundformer, vandring af bundformer og

bundform-transport i et meandersving i

Gels Å.

Kr°Zh>Lars

Jordbundsforhold ved Rabis bæk. Pedolo-

gisk undersøgelse af NPO-værkstedsom-

råde med specielt henblik på Phosphor.

Meyer> Marlene

Anvendelse af satellitbilleder og arealdata-

baser i den amtslige planlægning af det

åbne land.

Pedersen, Aimee Ena

En landbrugsgren i Danmark og EF. Æble-

produktion på Fyn.

Sandholt, Inge

Metoder til beregning af agrometeorolo-

giske parametre ved hjælp af noaa avhrr.

Senegal, 1987 og 1988.

Stjernholm, Michael

Højdemodeller fra digitale Spot-billeder.

Torp, Claus

Selvforvaltning - et hverdagslivsperspek-

tiv.

Vestergård, Åge Myrhøj

Jordbundsundersøgelser og erosionsstu-

dier i Sydvestgrønland.